ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU A PROJEDNÁNÍ

Po fázi návrhu přichází čas na podrobný projekt se soupisem technologie a zařizovacích předmětů, požadavky na přípojky a další detaily, které jsou důležité pro bezproblémové schválení úřady a následnou realizaci. Důkladné provedení této fáze sníží investiční nároky na realizaci, i její délku.

Share Post :

More Posts